In Memoriam Sjraar Theeuwen

Op eerste paasdag is ons erelid Sjraar Theeuwen overleden. Sjraar was 65 jaar lid van onze fanfare. Hij speelde de bugel zo lang zijn gezondheid het toeliet. Ook nadat Sjraar, tot zijn grote verdriet, moest stoppen met muziek maken, bleef hij zeer betrokken bij ‘de muziek’. Zijn erelidmaatschap was welverdiend.

Sjraar stond jarenlang klaar voor de fanfare. Bij serenades en bedevaarten was hij vaak onze dirigent. Toen Sjraar afgelopen oktober 80 jaar werd, kwam hij tijdens de repetitie nog met dozen vlaai naar het Luukske om ons te trakteren.

Wij zullen Sjraar de laatste eer bewijzen tijdens de uitvaartmis op donderdag 25 april.

Wij houden Sjraar in herinnering als een zeer trouwe muzikant, met humor en altijd ‘in goede stemming’.

Zijn vrouw Mie, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie, wensen wij heel veel sterkte toe.

Bestuur, dirigent en (ere)leden

Fanfare Nooit Gedacht