In memoriam Jan Thijssen

Op vrijdag 29 mei is ons erebestuurslid Jan Thijssen overleden. Jan was 37 jaar een trouw lid van onze fanfare en van 1985 t/m 1997 was Jan voorzitter.

Aan organiserend talent was geen gebrek en dat was maar goed ook. Elke 5 jaar werd een weekend lang een jubileumfeest gehouden in een grote tent met volle programma’s en dus veel werk aan de winkel. Ook op muzikaal gebied werd er aangepakt. Onder Jan zijn voorzitterschap heeft de fanfare meerdere malen goede resultaten gehaald tijdens concoursen zoals een 1e prijs met promotie naar de afdeling uitmuntend in 1989.

Mede door Jan en zijn bestuur groeide onze vereniging in die tijd uit tot een gerespecteerd korps met een groot aantal leden en leerlingen. Maar waar hard gewerkt werd, mocht ook gefeest worden. Een jaarlijkse barbecue werd ingevoerd en diverse buitenlandse uitstapjes vonden plaats.

Ook nadat Jan zijn voorzittershamer had neergelegd, bleef hij actief betrokken Vriend van de Fanfare. Zo was Jan een trouwe bezoeker van de eerste repetitie van de maand en ook op de jaarvergaderingen was hij altijd aanwezig.

Wij houden Jan in herinnering als een echte vriend van onze vereniging.

Zijn vrouw Lucie, zijn kinderen en kleinkinderen wensen wij heel veel sterkte toe.

Bestuur, dirigent en (ere)leden

Fanfare Nooit Gedacht