FANFARE 'NOOIT GEDACHT', WELLERLOOI

 

Stichting Bevordering Blaasmuziek Gemeente Bergen

Gemeente Bergen stelt subsidie beschikbaar voor muziekleerlingen tot 18 jaar en activiteiten rondom de bevordering van blaasmuziek in onze gemeente. Stichting Bevordering Blaasmuziek Gemeente Bergen (BBGB) zorgt dat deze subsidie bij de leerlingen komt. Het bestuur bestaat uit vijf personen, vanuit iedere muziekvereniging uit de gemeente Bergen is er een afgevaardigde. Vanuit onze vereniging zit Elles van Mil in het bestuur van de stichting.

Tussenpersoon

Eigenlijk is BBGB de tussenpersoon voor (muziek)docenten, gemeente, ouders en vereniging. Ze luistert goed naar de vorderingen van de leerlingen en wat deze daarvoor nodig hebben. BBGB streeft ieder jaar om zoveel mogelijk kinderen enthousiast te krijgen om muziek te gaan maken!
Ledenwerving
Samen met de jeugdcommissies van de verenigingen zorgt BBGB voor de ledenwerving op de scholen. Sinds een aantal jaren onder andere via het project DOOR. Een vakdocent geeft om de week muziekles op school, de andere week de leerkracht zelf. De vakdocent zorgt ook voor de begeleiding van de leerkrachten. De stichting volgt de projecten op de verschillende scholen en overlegt met de gemeente over de subsidie en keren deze uit aan de scholen.
Verslag
Aan het einde van het jaar schrijft BBGB een verslag over de activiteiten, aantallen en vorderingen van de leerlingen. Hierover gaat ze in gesprek met de gemeente en bepalen ze of ze de goede dingen hebben gedaan of wat ze anders kunnen doen.
Contact
Verder heeft de stichting contact met de muziekdocenten en verenigingen. Op deze manier probeert ze te zorgen voor goede en voldoende muziekdocenten in deze gemeente. Ieder jaar zijn er theorielessen en in juni/juli is er een praktijkexamendag. Deze activiteiten organiseert en faciliteert BBGB.
Elles van Mil: “Wij weten wat muziek maken voor je kan betekenen en hoe belangrijk dit is. Het stimuleert de intelligentie, vermindert concentratieproblemen en verbetert de motoriek. Deskundigen zijn het erover eens: actief met muziek bezig zijn is heel goed voor kinderen. Kortom: muziek maken is hartstikke gezond. Wij willen dit graag voor iedereen mogelijk maken en iedereen laten ervaren!”

 

Meer kunt U lezen op de site van de BBGB